Portfolio

Inspiratiedag Coachend Leiderschap voor senior managers

Voor een onderdeel van een overheidsorganisatie hebben wij een inspiratiedag over coachend leiderschap ontwikkeld en gefaciliteerd. Door met elkaar coachend aan het werk te gaan over vragen als: Wat is voor jou coachend leiderschap? Hoe kun je het integreren in jouw manier van leidinggeven? Wat is er nodig in de organisatie om deze stijl te implementeren? Welke bottle necks zien we en hoe kunnen we deze wegnemen? Het coachend leiderschap heeft hierdoor een krachtige impuls gekregen.

Coaching bij een Project Management Bureau van een grote gemeente

Het ontwikkelen van medewerkers is een ‘core’ activiteit van deze organisatie met als doel het inzetten van professionele projectteams op de verschillende projecten in de stad en regio.

Het thema coachen heeft een plek in alle P-gesprekken (functionerings- en beoordelingsgesprekken) waarbij P&O inventariseert wat er nodig is om coaching te faciliteren in de organisatie én voor de individuele manager. Ook collegiale coaching wordt gestimuleerd en verwacht.

Iedereen die wil coachen kan zich individueel inschrijven voor de Coaching Clinic maar ook als organisatie-onderdeel of vakgroep. In dat geval wordt er een langer programma op maat gemaakt waarbij een verdiepingsslag mogelijk is.

Ook kunnen projectmanagers met hun projectteams teamcoaching aanvragen om hun samenwerking in de grote stedelijke opgaven onder de loep te nemen.

Coaching Clinic bij een grote zorgorganisatie:
 
Wij zijn in de wijkzorg de transitie naar zelforganiserende teams aan het maken en begeleiden de teams daarbij intensief. Het blijkt dat de centrale rol die de wijkverpleegkundigen in moeten nemen niet goed tot zijn recht komt, omdat zij niet gewend zijn te coachen”.
Met een stevig programma van een dag zijn de wijkverpleegkundigen getraind in het coachen van hun collega’s.

 

Vraag projectteam van een groot herontwikkelingsgebied:

Ons project is een zogenaamde versnellingslocatie; dat betekent dat er veel druk op staat vanuit de politiek om het gebied snel te herontwikkelen. Er zijn veel partijen betrokken en het projectteam is erg groot. Hoe kunnen wij een goede samenwerking creëren waarin er met plezier en openheid aan dit project gewerkt kan worden, zodat dit op een prettige manier tot een succesvol einde wordt gebracht?

Hoe kunnen we gezamenlijk de richting bepalen, weten waarvoor we het doen en duidelijkheid krijgen over elkaars verwachtingen en taakverdeling?”

 Vraag vakgroep bouwmanagement en maatschappelijk vastgoed:

Het is de taak van ons managers om de assistenten van onze vakgroep te coachen. Dit gaat dus niet over het bespreken van actielijsten en deadlines. Maar wel over de bewustwording dat wij een verantwoordelijkheid hebben bij het coachen van de persoonlijke ontwikkeling van de assistent op de competenties ‘denken’, ‘voelen’ en ‘kracht’:
Het voeren van een coaching-gesprek met daarbij afspraken over het creëren van oefensituaties tijdens het werk en het observeren van de assistent in deze situaties.

De beoordeling kan hiervoor een startpunt zijn. Maar ook het oppakken van signalen dat er iets aan de hand is én daar daadwerkelijk iets mee doen.

Graag willen wij een training van een dag met elkaar, mede om te stimuleren dat het onderwerp coachen in onze gesprekken in het team meer gaat leven.”

 Vraag team P&O:

De organisatie wil Coachend Leidinggeven stimuleren en wij als personeelsadviseurs willen hier aan bijdragen. Graag zouden wij handvatten krijgen om beter te kunnen adviseren over coachend leidinggeven in P-gesprekken én collegiale coaching.

De werkdruk is hoog en de manier van leidinggeven speelt hierin mogelijk een rol. Meer werkplezier en minder werkdruk is een streven.

Ook het coachen van collega’s onderling is een vorm van kennisdelen waarmee wij zouden willen oefenen.”