Wie zijn wij

Ghislaine Coenegracht

Executive (team)coach, Performance & stem coach, Loopbaan coach (NOLOC)

Development starts by activating YOUR drive.  I will support you.

Het zijn de mensen die het verschil maken in de organisatie.
Ook u! U heeft de keuze; u doet iets wel of u doet het niet.
U heeft er plezier in of niet. Dat is een innerlijk besluit.

Persoonlijke groei en verandering gebeurt als u erin slaagt uw eigen wil te activeren.
Dat is de uitdaging!
Ik, als coach, ondersteun u daarbij graag.

In de Coaching Clinic zet ik mijn eigen ervaring als (team)coach in om u en uw team met meer plezier te laten werken. In de non profit sector en academische wereld voel ik me thuis.

Nicolet van Eerd

Executive (team)coach en organisatiecoach, begeleidingskundige en adviseur. 

 

 

 

Het mobiliseren van talenten, kennis en kunde, daar geloof ik in.

Het versterken van een lerende cultuur en het mijzelf overbodig maken zie ik als mijn kerntaak. Ik begeleid veranderingen in organisaties met maximale betrokkenheid van medewerkers. Dat doe ik met actie, humor en gedrevenheid.

Coachen is in deze tijd van ruimte voor talenten en professionele inbreng, onmisbaar in organisaties. Dit geldt zowel voor teams als voor individuele medewerkers.

De Coaching Clinic zie ik als een kans bij uitstek om u te ondersteunen in het verder ontwikkelen van coachende vaardigheden. Daarbij zet ik graag mijn deskundigheid en eigen ervaringen als coach in.

Rens Mensink

Executive coach, organisatieadviseur en loopbaancoach

 

 

 

Alles wat je denkt: Keer het om!

Er zijn al genoeg gebaande paden. Als filosoof heb ik geleerd om eigenwijs te durven zijn en te vertrouwen op mijn eigen oordeel en observatievermogen. Deze houding is voor mijzelf als coach belangrijk en leer ik graag ook aan u. Vragen stellen en verwonderen is waar het voor mij om gaat. Antwoorden zijn er al genoeg. Door vragen te stellen en stil te staan bij datgene wat juist zo vanzelfsprekend lijkt, gaan we zelf denken en ontstaat een nieuw perspectief. We kunnen bergen verzetten als we onze eigen kracht en ambities kennen en de regie nemen.

De Coaching Clinic is voor mij “de” gelegenheid om u te ondersteunen om als coach op uw werk, met uw collega’s en met uw team aan de slag te gaan. Wat ik inzet is een scherpe blik en ik doe dat op een plezierige, toegankelijke manier.

Willy Bakers

Psycholoog en executive (team)coach

 

 

 

 

Hoe meer zelfbewustzijn, hoe krachtiger!

Met meer zelfkennis en zelfinzicht kun je effectiever optreden. Door inzicht in je eigen gewoonten, zwakheden, verlangens, sterke punten, word je een zelfbewuster mens. In elke situatie kun je dan een afweging maken tussen willen, kunnen, mogen en durven. Met gedrag dat aansluit bij wie je ten diepste bent, kun je je krachtiger voelen.  Als coach faciliteer ik dit persoonlijke leerproces. Het coachingsproces is daarbij onderzoekend van aard en praktisch in resultaat. Zoals ooit het Engelse woord coach(koets) stond voor een beschermde omgeving voor op een reis, zo is het coachingsgesprek een innerlijke reis in een vertrouwde en veilige omgeving.

‘Het grootste geschenk dat je als mens wilt ontvangen is, gezien, gehoord en begrepen  worden’ . Virginia Satir