Team coaching

3 halve dagen (4 uur per keer) in een periode van 3 maanden

Herkent u de ontwikkeling dat er steeds meer van teams in uw organisatie gevraagd wordt?

Er is toenemend besef dat teams regelruimte nodig hebben om te excelleren. En dat mensen groeien als ze verantwoordelijkheden krijgen die passen bij hun talent.

Dit vraagt een andere manier van leiding geven en begeleiden. Met de Coaching Clinic Teamcoaching willen wij u handvatten bieden om teams te coachen.

Aanpak:

  • In een periode van 3 maanden vinden 3 bijeenkomsten plaats.
  • Hierbij komt theorie aan bod, worden het eigen team en de rol die u daarin speelt onder de loep genomen.
  • U reflecteert op uw eigen stijl.
  • Tussen de 2de en 3de bijeenkomst observeren wij een teamoverleg van enkele deelnemers. Deze ervaringen vormen de input voor de 3de bijeenkomst.

Aan bod komen:

  • Team als systeem.
  • Functie en noodzaak van teamdoelen.
  • Niveaus van teamontwikkeling en wat dit aan coaching vraagt.
  • Balans ruimte bieden – structureren.
  • Reflectie op uw stijl als teamcoach.

Doelgroep:

Leidinggevenden of projectleiders die op een coachende manier teams willen begeleiden.

 

Coaching clinic 1   

Coaching clinic 2  

Coaching clinic Maatwerk

Coaching clinic Teamcoaching